Szkoła Podstawowa nr 41


DEKALOG BEZPIECZNYCH PRZERW


Zasady oceniania zachowania W Szkole Podstawowej nr 41  

Statut Szkoły Podstawowej nr 41

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 41

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 41

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41

PROCEDURY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIˇGNIĘCIA SPORTOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W RUDZIE ¦LˇSKIEJ


Regulamin KLAS SPORTOWYCH Szkoły Podstawowej nr 41