Szkoła Podstawowa nr 41


DEKALOG BEZPIECZNYCH PRZERW


Zasady oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 41  

Statut Szkoły Podstawowej nr 41 obowiązujący od dnia 01.12.2017 r.  

Statut Szkoły Podstawowej nr 41

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 41

Regulamin KLAS SPORTOWYCH Szkoły Podstawowej nr 41