Szkoła Podstawowa nr 41


" Musimy dbać o środowisko ekologiczne,
ponieważ ono stanowi część nas,
a my jesteśmy jego częścią."
( H. Skolimowski )W naszej szkole corocznie odbywa się akcja zbiórki surowców wtórnych (makulatury, plastikowych nakrętek oraz baterii).

Głównymi celami realizacji zbiórki surowców są:
- budowanie wśród uczniów świadomości potrzeby dbania o czystość środowiska naturalnego,
- rozwijanie wrażliwości i potrzeby działania na rzecz ochrony środowiska, a także pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody,
który winien się stać trwałym elementem systemu wartości kształtującego moralność młodego człowieka,
- wyrabianie nawyku segregacji odpadów w miejscach ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i szkole,
- wykształcenie i utrwalenie zachowań proekologicznych,
- przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia.

W akcjach biorą udział uczniowie wszystkich klas, wraz z ich rodzicami i opiekunami,
wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a wyniki zbiórki przedstawione są na plakatach mieszczących się na parterze szkoły.
Klasyfikacja dotyczy rywalizacji między poszczególnymi klasami.
Rywalizują między sobą także uczniowie na tle klasy, więc warto się postarać, gdyż na koniec roku szkolnego najlepsi zostaną nagrodzeni!!!

Zbiórka odbywa się w okresie od października 2017 r. do maja 2018 r.


Zachęcamy do zbiórki surowców wtórnych dzieci i ich rodziny !
Dziękujemy wszystkim uczestnikom!


Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału
w Szkolnym Konkursie Zbiórki Baterii.
  

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału
w Szkolnym Konkursie Zbiórki Makulatury.
  

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału
w Szkolnym Konkursie Zbiórki Plastikowych Nakrętek.
  

Przypominamy, że zbiórka surowców wtórnych (makulatury, baterii, plastikowych nakrętek) rozpoczyna się od października.
Ze względów organizacyjnych, surowce odbierane są tylko w PONIEDZIAŁKI!
Prosimy zapoznać się z powyższymi regulaminami.

Ważna informacja dotycząca zbiórki surowców wtórnych!.   
Informacje o zbiórkach surowców:

ROK SZKOLNY 2014/2015
MAKULATURA
PLASTIKOWE NAKRĘTKI
BATERIE
ELEKTROŚMIECI - ważna informacja!

Pragniemy podziękować za owocną współpracę oraz ufundowanie nagród dla dzieci:
W.B.A. Silesia sp. z o.o.
Bartosz Bialik


ROK SZKOLNY 2013/2014
MAKULATURA
PLASTIKOWE NAKRĘTKI
BATERIE
ELEKTROŚMIECIZapraszamy wszystkich rodziców do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
"Moje miasto bez elektrośmieci".