Szkoła Podstawowa nr 41
GODZINY PRACY LOGOPEDYLogopeda pełni dyżur
w czasie indywidualnych konsultacji rodziców z nauczycielami.
Artykuł "Dzieci s± najważniejsze""


Artykuł "Jak motywować dzieci do utrwalania prawidłowej wymowy w domu?"