Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice,
Od 25 marca obowiązuje nas rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Do dnia 10 kwietnia zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywać się będzie tak zwane nauczanie zdalne.         
Udział dzieci w zajęciach jest obowiązkowy. Ocenie podlegać będą różne formy aktywności, w tym: prace pisemne, a jeśli będzie taka potrzeba i możliwość to również odpowiedzi ustne.
Wszelkie informacje przekazywać będziemy przez dziennik elektroniczny.
W przypadku uczniów klas I-III nauczyciel poinformuje również o sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Przekażemy również informację w jaki sposób nauczyciele będą:
• monitorowali postępy ucznia,
• sprawdzali wiedzę i umiejętności,
• informowali uczniów i rodziców o postępach ucznia,
• umożliwiali poprawę uzyskanych ocen.
Określimy sposób kontaktowania się z nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.
Realizowanie zadań szkoły w tej formie i w takim zakresie jest dla nas wszystkich nowością i zdajemy sobie sprawę z jakimi trudnościami przyjdzie się nam i Państwu zmierzyć.
Prosimy o cierpliwość, zrozumienie i wzajemną współpracę
Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41

PORADNIK DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych wiadomości dotyczących nauki zdalnej.

Jak zorganizować dziecku naukę w domu?

 1. Rodzice lub opiekunowie sprawdzają codziennie zakres zadań przesłanych przez nauczycieli oraz terminy ich wykonania.
 2. Wraz z dzieckiem ustalają plan dnia oraz czas na naukę i zadania edukacyjne.
 3. Przygotowujemy miejsce do nauki – wydzieloną, uprzątniętą przestrzeń.
 4. Staramy się uatrakcyjnić naukę korzystając z polecanych stron internetowych, programów, kanałów telewizyjnych, ale także korzystamy z gier edukacyjnych, planszowych dostępnych w domu.
 5. Sprawdzamy jak dziecko radzi sobie z zadaniami.
 6. Pozostajemy w kontakcie z nauczycielem, jeśli widzimy, że dziecko ma trudności z wykonaniem zadania.

Jak wspierać i motywować dziecko do uczenia się poza szkołą?

 1. Porozmawiamy z dzieckiem, że obecny czas, to nie jest czas wakacji, tylko zmiana miejsca uczenia się.
 2. Staramy się, aby dziecko uczyło się w stałych porach.
 3. Podczas nauki pamiętamy o przerwach na ulubioną aktywność dziecka czy posiłek.
 4. Dbamy o aktywność ruchową naszych dzieci.
 5. Zapewniamy dziecko, że może liczyć na naszą pomoc podczas nauki w domu.
 6. Doceniamy każdy wysiłek dziecka włożony w naukę.
 7. Pokazujemy dzieciom pozytywne efekty krótko i długotrwałe odpowiedzialnego podejścia do nauki w tym trudnym czasie.
 8. Ustalamy z dzieckiem konsekwencje zaniedbywania obowiązków związanych z uczeniem się w domu i je egzekwujemy.

Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Konfigurujemy ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu.
 2. Instalujemy program kontroli rodzicielskiej, w celu można skorzystać ze strony https://www.dzieckowsieci.pl/.
 3. Rozmawiamy z dzieckiem o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz o jego doświadczeniach w sieci.
 4. Udostępniamy dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści.
 5. Unikamy podawania prywatnych danych.
 6. Dbamy o to, by dziecko nie spędzało w sieci zbyt wiele czasu
 7. Uczulamy dziecko, by nie ufało osobom poznanym w sieci.
 8. Informujemy o konieczności przestrzegania praw autorskich podczas korzystania z materiałów znalezionych w Internecie.
Icon

Oświadczenie rodzica - konsultacje 11.43 KB 40 downloads

...
Buy now