Szkoła Podstawowa nr 41
Informacja dla rodziców o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozporządzenie Mistra Edukacji Narodowej
o organizowaniu w szkołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej


WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ

DRUK określający formę pomocy

DRUK o powołaniu Zespołu nauczycieli i specjalistów