Szkoła Podstawowa nr 41Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Kajzer

Z-ca dyrektora Szkoły
mgr Alina Mgłosiek

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Dorota Kubizna
mgr Joanna Bienek
mgr Katarzyna Kozioł
mgr Alicja Wolny-Piszka
mgr Irena Zuśka
mgr Iwona Makowska
mgr Anna Dyrda
mgr Monika Szampera
mgr Magdalena Stefaniak

JĘZYK POLSKI
mgr Patrycja Celta
mgr Katarzyna Porębska
mgr Marzena Żydek
mgr Andrzej Żydek

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Grażyna Berda
mgr Dorota Kubizna
mgr Aldona Droździoł
mgr Marzena Żydek

MATEMATYKA
mgr inż. Jolanta Prachnio
mgr Agnieszka Dobrowolska
mgr Iwona Mikoszek

HISTORIA
mgr Alina Mgłosiek
mgr Katarzyna Porębska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Bartosz Dobrowolski
mgr Elżbieta Garmulewicz
mgr Tomasz Rogala
mgr Kamil Wojciechowski
mgr Patryk Szałowski

PRZYRODA
mgr Sabina Sibińska-Górka
mgr Lidia Jezuit

TECHNIKA
mgr Maciej Kiszka

MUZYKA
mgr Katarzyna Sroka

INFORMATYKA
mgr Marzena Knoppik
mgr Monika Szampera

PLASTYKA
mgr Grażyna Osmala- Schreiber
mgr Grażyna Berda

RELIGIA
mgr Urszula Malczewska
mgr ks. Szymon Badura

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Katarzyna Porębska

PSYCHOLOG
mgr Joanna Pyrak

PEDAGOG
mgr Wojciech Kloc

LOGOPEDA
mgr Wioleta Majewska

BIBLIOTEKA
Aleksandra Wylecioł
mgr Ewa Dziuba
mgr Aleksandra Janus-Holka
mgr Anna Dyrda

ŚWIETLICA
mgr Aleksandra Janus-Holka - kierownik świetlicy
mgr Jolanta Wąsińska
mgr Monika Rosicka
mgr Lidia Jezuit
mgr Monika Hajde

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
Krzysztof Postulka - referent
Joanna Dresler - główny księgowy
Ewa Baucz - intendent

PRACOWNICY OBSŁUGI
Halina Krajczyk - woźna
Stanisław Styrc - konserwator
Kornelia Blachucik, Beata Kołodziej,Urszula Postulka - kuchnia
Barbara Sobota, Jolanta Szampera, Krystyna Świerc, Eva Lisowska - panie sprzątające
Henryk Jóźwik, Andrzej Lemieszek, Jan Wypyrszczyk, Ryszard Piotrowski - dozorcy
Iwona Bierła - pielęgniarka
Laura Rybczyńska - inspektor BHP