Szkoła Podstawowa nr 41PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrektor Szkoły
mgr Mariola Kajzer


Z-ca dyrektora Szkoły
mgr Alina Mgłosiek


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Dorota Kubizna
mgr Joanna Bienek
mgr Katarzyna Kozioł
mgr Alicja Wolny-Piszka
mgr Irena Zuśka
mgr Iwona Makowska
mgr Anna Dyrda
mgr Monika Szampera
mgr Lesława Stachnowska


JĘZYK POLSKI

mgr Patrycja Celta
mgr Katarzyna Porębska
mgr Marzena Żydek
mgr Andrzej Żydek


JĘZYK ANGIELSKI

mgr Grażyna Berda
mgr Dorota Kubizna
mgr Aldona Droździoł
mgr Marzena Żydek


MATEMATYKA

mgr inż. Jolanta Prachnio
mgr Agnieszka Dobrowolska
mgr Iwona Mikoszek


HISTORIA

mgr Alina Mgłosiek
mgr Katarzyna Porębska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Bartosz Dobrowolski
mgr Elżbieta Garmulewicz
mgr Tomasz Rogala
mgr Kamil Wojciechowski
mgr Patryk Szałowski


PRZYRODA

mgr Sabina Sibińska-Górka
mgr Lidia Jezuit


FIZYKA

mgr Jacek Korzec


CHEMIA

mgr Zuzanna Grześka


TECHNIKA

mgr Maciej Kiszka


MUZYKA

mgr Katarzyna Sroka


INFORMATYKA

mgr Marzena Knoppik
mgr Monika Szampera


PLASTYKA

mgr Grażyna Osmala- Schreiber
mgr Grażyna Berda


RELIGIA

mgr Urszula Malczewska
mgr ks. Szymon Badura


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Katarzyna Porębska


PSYCHOLOG

mgr Joanna Pyrak


PEDAGOG

mgr Wojciech Kloc


LOGOPEDA

mgr Wioleta Majewska


BIBLIOTEKA

Aleksandra Wylecioł
mgr Ewa Dziuba
mgr Aleksandra Janus-Holka
mgr Anna Dyrda


ŚWIETLICA

mgr Aleksandra Janus-Holka - kierownik świetlicy
mgr Jolanta Wąsińska
mgr Monika Rosicka
mgr Lidia Jezuit
mgr Monika Hajde


PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Krzysztof Postulka - referent
Joanna Dresler - główny księgowy
Ewa Baucz - intendent


PRACOWNICY OBSŁUGI

Halina Krajczyk - woźna
Stanisław Styrc - konserwator
Beata Kołodziej,Urszula Postulka, Krystyna Świerc - kuchnia
Barbara Sobota, Jolanta Szampera, Eva Lisowska, Krystyna Matula - panie sprzątające
Henryk Jóźwik, Andrzej Lemieszek, Jan Wypyrszczyk, Ryszard Piotrowski - dozorcy
Jolanta Wojtachnio - pielęgniarka
Katarzyna Kryjewska - inspektor BHP