Szkoła Podstawowa nr 41

Innowacja pedagogiczna - "Przezorny=Bezpieczny. ABC pierwszoklasisty"  Podsumowanie programów profilaktycznych - rok szkolny 2016-2017"Program: "Przezorny=Bezpieczny. ABC sześciolatka.""Cukierki 2016""Saper 2016""Pociągiem po stacjach praw"Edukacja prawna młodzieży - czyli nietypowy sposób na lekcję wychowawczą"Przezorny = Bezpieczny. ABC sześciolatka"Program edukacyjny "Ratujemy i uczymy ratować"Dzień Sapera 2015Program profilaktyczny "Cukierki" - rok szkolny 2014/2015


Program profilaktyczny "Cukierki" rok szkolny 2013-2014
Nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły bez przemocy"


Nasza szkoła bierze udział w akcji "WARTO BYĆ DOBRYM"

Jesteśmy "SZKOŁĄ BEZPIECZNEGO INTERNETU"

Nasza szkoła bierze udział w Programie "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"
POZOSTAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:
I. "NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ".1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU
- Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (realizowany jest w klasach I).
- Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej
adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
- Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych
w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
- Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
- W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
- Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci
świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
2. CELE SZCZEGÓŁOWE
- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą."ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
Cele szczegółowe to:
1. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
2. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
3. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół podstawowych (w naszej szkole realizowany w klasach VI)

Gra edukacyjna "PIERWSZA POMOC"

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online