Działalność ekologiczna

" Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią."

H. Skolimowski


W naszej szkole corocznie odbywa się akcja zbiórki surowców wtórnych (makulatury, plastikowych nakrętek oraz baterii).

Głównymi celami realizacji zbiórki surowców są: - budowanie wśród uczniów świadomości potrzeby dbania o czystość środowiska naturalnego, - rozwijanie wrażliwości i potrzeby działania na rzecz ochrony środowiska, a także pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, który winien się stać trwałym elementem systemu wartości kształtującego moralność młodego człowieka, - wyrabianie nawyku segregacji odpadów w miejscach ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i szkole, - wykształcenie i utrwalenie zachowań proekologicznych, - przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia.

W akcjach biorą udział uczniowie wszystkich klas, wraz z ich rodzicami i opiekunami, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a wyniki zbiórki przedstawione są na plakatach mieszczących się na parterze szkoły. Klasyfikacja dotyczy rywalizacji między poszczególnymi klasami. Rywalizują między sobą także uczniowie na tle klasy, więc warto się postarać, gdyż na koniec roku szkolnego najlepsi zostaną nagrodzeni!!!

Zbiórka odbywa się w okresie od października 2017 r. do maja 2018 r.

    Buy now