KONTO RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców:

Nr konta bankowego:

O.K. Bank Spółdzielczy 56 8454 1082 3602 0062 4020 0001

Nazwa i adres odbiorcy:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr. 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej ul. Gierałtowskiego 15 41 – 700 Ruda Śląska

Tytuł:

Imię i nazwisko ucznia oraz klasa

Składka wynosi 60 zł.

 

Buy now