Klasy pierwsze

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich  w Rudzie Śląskiej informuje,

że w przedsionku szkoły została wywieszona lista kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

do klasy I w roku szkolnym 2021/2022.

Ponadto informujemy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu,

bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji,

Rodzice dziecka są proszeni w terminie

od 24 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r. o złożenie w sekretariacie szkoły

OŚWIADCZENIE WOLI,

które jest potwierdzeniem,  że wyrażają Państwo zgodę na przyjęcie  dziecka do naszej placówki.

W przypadku nie złożenia powyższego oświadczenia,

kandydat zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji.

Oświadczenie woli należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00

 

 

 

Buy now