Dokumenty szkolne

14 maja 2020

Zmiany w systemie oceniania na czas zdalnego nauczania

7 października 2019

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

18 września 2019

Wagi ocen oraz średnie ważone.

18 września 2019

Klasyfikacja z zachowania.

14 marca 2019

RODO zarządzenie Dyrektora Szkoły

14 marca 2019

Regulamin KLAS SPORTOWYCH Szkoły Podstawowej nr 41

14 marca 2019

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 41

14 marca 2019

Statut Szkoły Podstawowej nr 41 obowiązujący od dnia 01.12.2017r

14 marca 2019

DEKALOG BEZPIECZNYCH PRZERW

Buy now