Pracownicy szkoły

DYREKCJA

Dyrektor Szkoły mgr Mariola Kajzer
Z-ca dyrektora Szkoły mgr Alina Mgłosiek

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Dorota Kubizna
mgr Joanna Bienek
mgr Katarzyna Kozioł
mgr Alicja Wolny-Piszka
mgr Irena Zuśka
mgr Anna Dyrda
mgr Małgorzata Dobrzańska
mgr Monika Szampera
mgr Lesława Stachnowska

JĘZYK POLSKI

mgr Patrycja Celta
mgr Katarzyna Porębska
mgr Marzena Żydek
Andrzej Żydek

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Grażyna Berda
mgr Dorota Kubizna
mgr Aldona Droździoł
mgr Marzena Żydek
dr Ewa Chromik

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Marcin Fuhrmann

MATEMATYKA

mgr inż. Jolanta Prachnio mgr Agnieszka Dobrowolska
mgr Katarzyna Nowak
mgr Halina Maksym

HISTORIA

mgr Alina Mgłosiek
mgr Katarzyna Porębska
mgr Hanna Krzywda

GEOGRAFIA

mgr Sabina Sibińska-Górka
mgr Jacek Adamczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Bartosz Dobrowolski
mgr Bartosz Czolka
mgr Elżbieta Garmulewicz
mgr Tomasz Rogala
mgr Kamil Wojciechowski

PRZYRODA

mgr Sabina Sibińska-Górka
mgr Lidia Jezuit

FIZYKA

mgr inż.Jacek Korzec

BIOLOGIA

mgr Sabina Sibińska-Górka
mgr Lidia Jezuit

CHEMIA

mgr Łukasz Grzesiczek

TECHNIKA

mgr Maciej Kiszka

MUZYKA

mgr Katarzyna Sroka
mgr Alicja Wolny-Piszka

INFORMATYKA

mgr Marzena Knoppik
mgr Katarzyna Nowak
mgr Monika Szampera

PLASTYKA

mgr Grażyna Osmala- Schreiber
mgr Grażyna Berda

WOS

mgr Wioletta Jagielska-Biel

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Rafał Koj

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Piotr Kubizna

DORADCA ZAWODOWY

mgr Dariusz Dobski

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Matysek

PEDAGOG

mgr Wojciech Kloc

LOGOPEDA

mgr Wioleta Majewska

BIBLIOTEKA

Aleksandra Wylecioł
mgr Małgorzata Dobrzańska
mgr Aleksandra Janus-Holka
mgr Anna Dyrda

ŚWIETLICA

mgr Aleksandra Janus-Holka
mgr Jolanta Wąsińska
mgr Monika Rosicka
mgr Lidia Jezuit
mgr Monika Hajde

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Anita Olejnik

POMOC NAUCZYCIELA

Monika Synowska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Justyna Kaptur - sekretarka
Joanna Dresler - główny księgowy
Jolanta Prachnio - pomoc biurowa
Ewa Baucz - intendent

PRACOWNICY OBSŁUGI

Halina Krajczyk - woźna
Stanisław Styrc - konserwator
Beata Kołodziej,Urszula Postulka, Krystyna Świerc - kuchnia
Barbara Holewik, Jolanta Opiela, Eva Lisowska, Krystyna Majowska, Irena Leśniewska - panie sprzątające
Henryk Jóźwik, Andrzej Lemieszek, Jan Wypyrszczyk, Ryszard Piotrowski - dozorcy
Jolanta Wojtachnio - pielęgniarka
Katarzyna Kryjewska - inspektor BHP

Buy now
RSS
Facebook