Klasy sportowe

Informacja o rekrutacji do klasy IV sportowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 zostanie otwarta klasa IV sportowa o profilu ZAPASY.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych klasy IV w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska określa Zarządzenie nr SP.0050.2.16.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.01.2020

W związku z obecną sytuacją wypełnione dokumenty proszę zeskanować i przesłać w formie elektronicznej na adres sp41ruda@wp.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy placówki.  Zmianie ulega również termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej. O nowym terminie będziemy na bieżąco informować.

Icon

Zarządzenie klasy sportowe 357.16 KB 7 downloads

...
Icon

Oświadczenie klasy sportowe. 9.61 KB 7 downloads

...
Icon

Wniosek klasy sportowe 10.56 KB 8 downloads

...
Buy now