Projekty

14 marca 2019

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych […]
14 marca 2019

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

14 marca 2019

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

14 marca 2019

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

14 marca 2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH PROJEKTU

14 marca 2019

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

14 marca 2019

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

14 marca 2019

Fotorelacja z realizacji projektu – wersja w języku angielskim

14 marca 2019

Fotorelacja z realizacji projektu – wersja w języku polskim

14 marca 2019

Sprawozdanie z realizacji projektu

Buy now