Klasy pierwsze

Szanowni Rodzice kandydatów na uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej proszę o zapoznanie się z wynikami rekrutacji uzupełniającej.

Rodziców kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji uzupełniającej proszę o zgłoszenie się do sekretariatu,

w celu podpisania oświadczenia woli, które jest jednocześnie potwierdzeniem, że dziecko będzie uczęszczało do naszej szkoły.

Oświadczenie woli należy złożyć w dniach 13.05 -19.05.2020 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnego etapu rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2020/2021

1. Liwia Sołtysiak

2. Inga Chmielewska

 

 

Buy now