Klasy pierwsze

Wszystkie dzieci zamieszkujące w obwodzie

Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich z urzędu zostały przyjęte do naszej placówki.

 

Szanowni Rodzice kandydatów na uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej,  dnia 24.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku szkoły zostały wywieszone listy dzieci przyjętych do naszej placówki.

Proszę o zapoznanie się z nimi.

Jednocześnie w dniach 24.03 – 30.03.2020 r. w godz. 9.00 – 13.00 proszę się zgłosić do sekretariatu szkoły w celu podpisania oświadczenia woli, że Państwa dziecko będzie na pewno uczęszczało do naszej szkoły.

   

   

   

  Buy now
  RSS
  Facebook